Two Dried Leaves

PSYCHOTERAPIA PO POLSKU

Oferuję pomoc psychologiczną w następującym zakresie:

- obniżony nastrój, depresja

- lęki i fobie

- zaburzenia nerwicowe
- zaburzenia psychosomatyczne (pod postacią somatyczną)

- niska samoocena, niepewność siebie
- zaburzenia odżywiania,
- silny i długotrwały stres,
- sytuacje kryzysowe (strata, rozstanie, konflikt, utrata pracy, mobbing),

- brak motywacji, wypalenie zawodowe
- trudności w związku
- trudności w relacjach międzyludzkich

- problemy wychowawcze

- pozostałe zaburzenia emocjonalne

 
Doradztwo

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Prowadzę psychoterapię indywidualną wyłącznie osób dorosłych oraz niezależnych finansowo od rodziców. 

Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu.
Terapia indywidualna może mieć charakter krótkoterminowy (kilka sesji) lub długoterminowy (kilka miesięcy lub dłużej). 

Długość trwania terapii oraz częstotliwość sesji ustalana jest indywidualnie, w zależności od potrzeb oraz możliwości klienta.

Sesja indywidualna trwa około 50 min.

Koszt pojedynczego spotkania to £60.

Distanced Couple

PSYCHOTERAPIA PAR

Psychoterapia par i małżeństw jest kierowana do osób przeżywających trudności lub kryzys w związku oraz chcących wspólnie pracować nad poprawą relacji. Udział w terapii wymaga gotowości do wspólnej pracy nad rozumieniem relacji i poszukiwania nowych rozwiązań dla siebie i swojego związku.
Sesja dla par i małżeństw trwa 60 min.
Spotkania na ogół odbywają się raz na dwa tygodnie. W miarę trwania terapii odstępy miedzy sesjami wydłużają się.
Koszt jednego spotkania to £70.

Nurse Checking Girl

PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

W przypadku gdy trudności dotyczą osoby niepełnoletniej lub pełnoletniej, ale zależnej od rodziców (np. student), proponuję terapię rodzinną. 
Praca całej rodziny zwiększa efekty terapii. Najbliżsi są najbardziej odpowiednimi osobami, aby wspierać w zdrowieniu osobę bliską i na ogół chcą to robić. 
W trakcie spotkań próbujemy wspólnie zrozumieć przyczyny doświadczanych trudności i poszukać rozwiązań.
Spotkanie rodzinne trwa 60 min.
Sesje początkowo na ogół odbywają się raz na dwa tygodnie. W miarę trwania terapii odstępy miedzy sesjami wydłużają się.
Koszt jednego spotkania to £80