• Anna Lurot

Depresja - czym jest, jak ją rozpoznać i leczyć

Depresja rzadko kiedy ma spektakularny początek. Zazwyczaj zakrada się po ciuchu. Z dnia na dzień czujemy się coraz bardziej zmęczeni i pozbawieni energii. Drobne czynności zaczynają sprawiać coraz więcej kłopotu, trudniej się skoncentrować i zaczynamy zawalać coraz więcej spraw. Z jakiegoś powodu trudno nam przejść nad tymi drobnymi niepowodzeniami do porządku dziennego. Obwiniamy się coraz bardziej, pojawia się poczucie wstydu i brak wiary we własne możliwości.

Niestety z biegiem czasu nasze złe samopoczucie zamiast przemijać, przybiera na sile. Coraz trudniej nam wstać z łóżka czy zmotywować się do najprostszych czynności.


Czym jest depresja?

Depresja (inaczej zaburzenia depresyjne) jest jednym z najczęściej diagnozowanych zaburzeń psychicznych. Słowo depresja pochodzi z łacińskiego słowa depressio oznaczającego głębokość oraz od deprimere "przygniatać".


Światowa Ogranizacja Zdrowia (WHO) wyróżniła depresję jako chorobę cywilizacyjną. Na świecie choruje na nią około 350 mln ludzi. Według prognoz do 2020 roku będzie na drugim miejscu wśród najczęściej występujących chorób, a do 2030 roku - na pierwszym.


Według różnych źródeł w Polsce z depresją zmaga się od 1,5 do 2,6 mln osób. Zaledwie co trzecia z nich podejmuje leczenie. Oficjalne statystyki podają, że w naszym kraju z powodu depresji popełniono już ponad pięć tysięcy samobójstw. Trudno powiedzieć, czy rzeczywista liczba nie jest znacznie większa, bo wiele osób nigdy nie podjęło leczenia i nie otrzymało odpowiedniej diagozy.

Depresja to poważna choroba psychiczna, która nieleczona może prowadzić nawet do śmierci

Kryteria diagnostyczne depresji

Według międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10 aby potwierdzić występowanie epizodu depresyjnego muszą występować co najmniej:

1) dwa z trzech poniższych objawów

- obniżenie nastroju

- utrata zainteresowań i zdolności do cieszenia się

- zmniejszenie energii prowadzące do wzmożonej męczliwości

- zmniejszenia aktywności,

oraz

2) dwa lub więcej spośród następujących objawów:

- osłabienie koncentracji i uwagi,

- niska samoocena i mała wiara w siebie,

- poczucie winy i małej wartości,

- pesymistyczne, czarne widzenie przyszłości,

- myśli i czyny samobójcze,

- zaburzenia snu

- zmniejszony apetyt

Objawy powinny trwać przez co najmniej dwa tygodnie.


Co zrobić, jeżeli podejrzewam u siebie depresję?

Jeżeli podejrzewasz u siebie depresję, to nie ma na co czekać. Wbrew niektórym obiegowym opiniom depresja sama z siebie nie przechodzi, a stan pacjenta ma raczej tendencję do pogarszania się niż spontanicznej poprawy.

Tak jak w przypadku każdej poważnej choroby leczenie należy rozpocząć od wizyty u lekarza - w tym wypadku psychiatry. Lekarz psychiatra dokona odpowiedniej diagnozy i zdecyduje, czy koniecznie jest wdrożenie leczenia farmakologicznego.


Dlaczego leki na depresję?

Depresja związana jest z wadliwym funkcjonowaniem dwóch mózgu, a konkretnie dwóch neuroprzekaźników: serotoniny i noradrenaliny. U osoby chorej jest zbyt mało tych substancji lub receptorów, które na nie reagują. W przypadku ciężkiej depresji często niezbędne jest wdrożenie leków by przywrócić funkcjonowanie mózgu do stopnia, w którym możliwe jest leczenie poprzez psychoterapię.


Dlaczego psychoterapia depresji?

Psychoterapia jest najbardziej skutecznym i polecanym sposobem leczenia łagodnego oraz umiarkowanego epizodu depresji. W zależności od stosowanego podejścia w terapii wykorzystuje się różne metody mające na celu poprawę stanu psychicznego pacjenta i wyposażenie go w narzędzia niezbędne do zapobiegania nawrotom.


Jaki rodzaj psychoterapii wybrać?

Terapia poznawczo-behawioralna depresji

W Wielkiej Brytanii "National Institute for Health and Care Excellence (NICE)" zaleca zazwyczaj Poznawczo - Behawioralną psychoterapię depresji (CBT). CBT jest to podejście krótkoterminowe, skoncentrowane na jak najszybszym pozbyciu się objawów, zmianie myślenia pacjenta oraz nauczeniu go zachowań sprzyjających dobremu samopoczuciu.

W terapii CBT sesje są ściśle zorganizowane i skupione na konkretnym wątku czy problemie. Olbrzymią zaletą takiego podejścia są szybko pojawiające się rezultaty. Niektórym osobom może jednak przeszkadzać duża intensywność pracy, zadania domowe oraz brak miejsca na "przegadywanie" bieżących wydarzeń czy innych ważnych wątków ze swojego życia.

Terapia integracyjna depresji

Na świecie coraz większą popularność w leczeniu zaburzeń emocjonalnych (w tym depresji) zdobywają terapie zintegrowane, czyli takie które dopasowują stosowane metody do specyfiki danego pacjenta. Terapeuta integracyjny przeszkolony jest w więcej niż jednej metodzie terapii i jest w stanie łączyć techniki danych szkół w celu stworzenia takiej ścieżki terapii, która najlepiej odpowie potrzebom danej osoby. Podejście to zgodne jest z duchem jednego z mistrzów psychoterapii, Miltona Ericksona, który zwykł mówić:

"Za każdym razem, kiedy spotykam nowego pacjenta, wymyślam psychoterapię od nowa."

Źródła:

- The ICD-10. (1993) Classification of Mental and Behavioural Disorders. Clinical descriptions and diagnostic guidelines. World Health Organization. Geneva. - NICE. (2009). Depression in adults: recognition and management.

12 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie