ANNA LUROT - ZAWRZEL

Jestem polskim psychologiem prowadzącym w Londynie terapię w nurcie integracyjnym. Ten rodzaj terapii umożliwia elastyczny wybór stosowanych metod terapeutycznych w zależności do potrzeb pacjenta. Szczególną sympatią darzę podejście systemowe (uwzględniające wpływ kontekstu społecznego - rodziny, przyjaciół, współpracowników - na problem pacjenta), ericksonowskie (podkreślające znaczenie indywidualności pacjenta i posiadanych przez niego zasobów w pokonywaniu trudności) oraz terapię koherencji (podejście krótkoterminowe, skoncentrowane na uzyskaniu szybkiej i trwałej zmiany). 


W swojej pracy kieruję się zasadami etycznymi i wysokimi standardami moralnymi. Regularnie superwizuję swoją pracę, biorę udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polish Psychotherapy Association in London. Moje kompetencje zostały uznane przez Health & Care Professions Council (HCPC).

Prowadzę terapię w języku polskim i angielskim w gabinecie stacjonarnym w Londynie oraz przez Skype.

Anna_Zawrzel.jpeg